PSICHOTERAPEUTAI

,,The Global Maximalistic Psychotherapy Society“ užtikrina, kad kreipdamiesi į registre nurodytus psichoterapeutus, gausite tik kokybišką, profesionalią pagalbą. Mūsų apmokyti specialistai naudoja tik pačius efektyviausius metodus, padedančius žmogui susitvarkyti su jį kamuojančiais sunkumais.   Maksimalistinės psichoterapijos metodiką taikančių psichoterapeutų registras:
Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis

El. paštas: help@maksimalietis.co.uk

WWW: maksimalietis.co.uk

Telefonas: +37065025271

Aprašymas:

Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis koduoja nuo alkoholio, nikotino, kitų narkotikų bei ludomanijos.

Miestai: Vilnius, Klaipėda, Londonas, Dublinas.


Priklausomybių konsultantas Arturas Bakanovas

El. paštas: priklausomybiu.spastai@gmail.com

Telefonas: +370 610 81834

Facebook: @priklausomybiuSPASTAI

Aprašymas:

Stiprus, šiuolaikiškas ir modernus, patirtimis ir mokslo pasiekimais grįstas požiūris į priklausomybes iš išsivadavimą iš jų gniaužtų: Priklausomybių tyrinėtojas, konsultantas ir koučeris, Socialinio projekto Priklausomybių SPĄSTAI įkūrėjas ir puoselėtojas, pagal išsilavinimą civilinės inžinerijos magistras, žmogus sąmoningai atsisveikinęs su didžiosiomis destrukcinėmis savo gyvenimo priklausomybėmis, vyras, tėtis, sūnus ir bičiulis – Arturas Bakanovas.

Veikla:

a) Asmeninė ir grupinė terapija: - su turinčiais destrukcinių priklausomybių žmonėmis (alkoholis, narkotikai, rūkymas, pornografija, persivalgymas, emocinės priklausomybės ir kt.); - su kopriklausomais asmenimis (priklausomais nuo priklausomų - šeimos nariais ir artimaisiais); - asmeninis, tęstinis, ilgalaikis išsilaisvinimo iš priklausomybių spąstų koučingas nuo dugno iki totalaus "grįžimo į save". - "Laisves planas": 1-3mėn. trukmės asmenybės transformacijos ir saviugdos planų rengimas instruktažas.
b) Konstruktyvios ir įdomios paskaitos, seminarai ir mokymai priklausomybių ir visapusės blaivybės temomis: - asmeniškai; - uždarose grupėse; - bendruomenėse ir įstaigose;
c) Dalyvavimas šviesiuose Socialiniuose projektuose ir blaivioje visuomeninėje veikloje;

Miestai: Vilnius ir kiti Lietuvos miestai - "gyvi" susitikimai ir konsultacijos.
Lietuva ir visas pasaulis - darbas ir konsultacijos ONLINE VIDEO CALL ( Messenger, Skype, FaceTime ir kt.) skambučiais.